Sklep specjalistyczny ŚWIATY KINA DOMOWEGO DojazdPowołanie

Zwroty

Jeżeli klientem jest przedsiębiorca (§ 14 BGB), nie ma on prawa do odstąpienia od umowy ani zwrotu zgodnie z § 312d BGB i. V. z §§ 355, 356 BGB

Prawo odstąpienia od umowy

(Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których nie można w przeważającej mierze przypisać jej działalności zarobkowej lub samodzielnej działalności zawodowej.)

Postanowienia ogólne

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podawania przyczyny. Z prawa do odstąpienia od umowy wyłączone są towary cyfrowe, które są dostarczane bezpośrednio do pobrania lub e-mailem po zakupie. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia

– w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem wszedł w posiadanie towaru, pod warunkiem, że zamówiłeś jeden lub więcej towarów w ramach jednolitego zamówienia i są one lub są dostarczane jednolicie;

– w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem wszedł w posiadanie ostatniego towaru, jeżeli w ramach jednego zamówienia zamówiłeś kilka towarów i są one dostarczane osobno;

– w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem objęła w posiadanie ostatnią przesyłkę częściową lub ostatnią sztukę, jeżeli zamówiłeś towar, który jest dostarczany w kilku przesyłkach częściowych lub sztukach;

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz:

HEIMKINOWELTEN.DE OHG
Heidekamp 10
27721 Ritterhude

⁣Tel.: +49 (0) 421 578 288 85

⁣E-mail: sklep[at]heimkinowelten.de

w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy wybraliśmy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innej metody dostawy niż najkorzystniejsza standardowa dostawa, którą oferujemy muszą spłacić niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od daty, w której otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do tej spłaty korzystamy z tych samych sposobów płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej z tobą; W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony tymi opłatami za spłatę.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Wystarczy tylko zapłacić za zmniejszenie wartości towarów, w przypadku gdy utrata wartości wynika z niezbędnym do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania transportu towarów.

Wyłączenie prawa odstąpienia

Prawo do odstąpienia zgodnie z powyższymi warunkami zgodnie z § 312d BGB nie istnieje w przypadku umów zawieranych na odległość

  • do dostawy towarów, które są wykonane według specyfikacji klienta lub
  • o dostarczanie nagrań dźwiękowych lub wideo albo oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli pieczęć została usunięta po dostarczeniu.
  • są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb lub
  • które ze względu na swój charakter nie nadają się do zwrotu lub
  • to czyste próbki, na które jednocześnie otrzymasz voucher
  • oraz we wszystkich innych przypadkach przewidzianych przez prawo.

formularz odstąpienia

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go.

do:
HEIMKINOWELTEN.DE OHG
Heidekamp 10
27721 Ritterhude

Data(*)

Temat: odwołanie, numer faktury (*)

Szanowny Panie, Szanowna Pani,

Ja/my (*imię) niniejszym odstępuję/odstępujemy od zawartej przeze mnie/nas umowy zakupu następującego towaru (*rzecz)/świadczenia następującej usługi (*rzecz), zamówionej w dniu (*data)/otrzymanej w dniu (* Data).

Nazwa konsumenta (-ów)
Adres konsumenta (ów)

Podpis konsumenta (użytkowników) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze)

Data podpis______________

(Wykreślić to, co nie dotyczy.)

Koniec odwołania

został dodany do Twojego koszyka.
Zamówienie